blog

मुक्ती

– सीमा देशपांडेमुक्ती (निजात) म्हणजे मनुष्याची...