कुरआन प्रबोध (भाग 30)

कुरआन प्रबोध (भाग 30)

– मौ. सय्यद अबुल आला मौदूदी     या संदर्भ ग्रंथामध्ये दिव्य कुरआनच्या अंतिम अध्यायाचे (भाग 30) भाष्य अनुवादासह आलेले आहे. सूरह अल् फातिहा जो प्रारंभीचा अध्याय आहे, त्यास सुद्धा या अंतिम अध्ययाच्या सुरवातीला घेतले आहे. कारण सूरह अल् फातिहा...
अनेकेश्वरवाद

अनेकेश्वरवाद

लेखक : मौलाना अमीन अहसन इस्लाही भाषांतर : मुबारक हुसेन मनियारएखाद्या गोष्टीची खरी कल्पना त्याच्या योग्य व्याख्ये शिवाय होऊ शकत नाही. म्हणून सर्व प्रथम हे आवश्यक आहे की आम्ही अनेकेश्वरवादाची व्याख्या करावी आणि त्यानंतर त्याचे प्रकार वकृतीशी संबंधित प्रश्नावर चर्चा केली...
जीवहत्या आणि पशूबळी (इस्लामच्या दृष्टीकोनात)

जीवहत्या आणि पशूबळी (इस्लामच्या दृष्टीकोनात)

लेखक – मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन मन्सुरीभाषांतर – सय्यद ज़ाकिर अली एक प्रश्न मांसाहार आणि जीवहत्या, तसेच याच संदर्भात ‘ईदुल अजहा’ म्हणजेच ‘बकरईद’च्या प्रसंगी करण्यात येणारी ‘कुरबानी’ (अर्थात पशुबळी) च्या सार्थकता आमि...