Islam Darshan

इस्लाममध्ये नातलगांचे अधिकार

Published : Thursday, Feb 18, 2016

कुरआन आणि प्रेषितवचन संग्रहात वारंवार नातलगांचे अधिकार जोपासण्याची ताकीद करण्यात आली आहे. त्यांच्याशी संबंधविच्छेद करण्याची मनाई करण्यात आली आहे. ईश्वराने कुरआनात स्पष्टपणे म्हटले आहे,

‘‘निश्चितच ईश्वर न्याय आणि भलाई तसेच नातलगांचे हक्क अदा करण्याची आज्ञा देतो.‘‘(संदर्भ : सूरह-ए-नहल - ९०)

कुरआनात नातलगांशी स्नेहपूर्ण संबंध ठेवण्याबरोबरच त्यांची आर्थिक मदत करण्याच्या स्वरुपात भलाई करण्याचा स्पष्टपणे आदेश देण्यात आला आहे. कुरआनात ईश्वराचा आदेश आहे,

‘‘लोक(प्रेषित मुहम्मद(स.)) यांना विचारतात की, आम्ही काय खर्च करावा? तर(हे प्रेषित!) तुम्ही सांगा की, जे काही तुम्ही खर्च कराल, तो आपल्या माता-पित्यांवर, नातेवाईकांवर, अनाथ आणि गोरगरिबांवर आणि वाटसरूंवर(प्रवासात अडचणीत सापडलेल्यांवर) खर्च करा आणि जे काही भले तुम्ही कराल ते ईश्वरास माहीत असेल.‘‘(संदर्भ : सूरह-ए-बकरा - २१५)

प्रेषित मुहम्मद(स.) यांनी म्हटले आहे, ‘‘ज्याने तुमच्याशी स्नेहपूर्ण संबंध जोडले, केवळ त्यांच्याशीच संबंध जोडून चालणार नाही, तर ज्याने तुमच्याशी संबंध तोडले, त्यांच्याशी तुम्ही स्नेहपूर्ण संबंध जोडावे.”(संदर्भ : प्रेषितवचन संग्रह - बुखारी)

संबंधित लेख

  • एका सदाचारी जीवनव्यवस्थेची गरज

    आपण सृष्टीव्यवस्थेकडे बारकाईने लक्ष दिले तर जरूर आपणास कळेल की संपूर्ण व्यवस्थेत सुनियोजितता आणि शिस्त आहे. एक अत्यंत उच्च दर्जाचे संतुलन आणि शिस्त सृष्टीव्यवस्थेत आपणास पाहवयास मिळते. कोणत्याच प्रकारची बेशिस्त आणि अव्यवस्था दिसून येत नाही. आणि कधीही त्यातील संतुलन बिघडले आहे असे दिसून येत नाही. समस्त मानवजातसुध्दा याच सृष्टीचा एक भाग आहे. या संबंधानुरूप व्हायला हेच पाहिजे होते की आणि ही संतुलित व्यवस्थेची निकड आहे की माणुसकीच्या परिघातसुध्दा तशाच प्रकारची शिस्तबध्दता आणि संतुलित व्यवस्था असावी.
  • हजयात्रेचे धार्मिक विधी

    एखादी मुस्लिम व्यक्ती जेव्हा हजयात्रेसाठी निघते तेव्हा ती जाहीररित्या सर्वांना त्याची सूचना देते. ‘एहराम’ विशिष्ट प्रकारचा साधा पोषाख (सोवळं) असतो तो परिधान करण्यापूर्वी ती व्यक्ती शुचिर्भूत होते. स्नान केल्यानंतर ते वस्त्र ‘एहराम’ परिधान केले जाते. साधे दोन पांढरे शुभ्र कापड विना शिवलेले असते. एक कमरेभोवती गुंडाळले जाते आणि दुसरे खांद्यावर सोडले जाते. नंतर ती व्यक्ती दोन रकात नमाज अदा करते आणि औपचारिकरित्या हजयात्रेसाठी इरादा खालीलप्रमाणे मोठ्याने जाहीर केला जातो.
Copyright © 2015 Islamdarshan. All Rights Reserved. [Best viewed in IE 10+, Firefox 20+, Chrome , Safari5+, Opera12+ ]