Islam Darshan

इस्लाममध्ये नातलगांचे अधिकार

Published : Thursday, Feb 18, 2016

कुरआन आणि प्रेषितवचन संग्रहात वारंवार नातलगांचे अधिकार जोपासण्याची ताकीद करण्यात आली आहे. त्यांच्याशी संबंधविच्छेद करण्याची मनाई करण्यात आली आहे. ईश्वराने कुरआनात स्पष्टपणे म्हटले आहे,

‘‘निश्चितच ईश्वर न्याय आणि भलाई तसेच नातलगांचे हक्क अदा करण्याची आज्ञा देतो.‘‘(संदर्भ : सूरह-ए-नहल - ९०)

कुरआनात नातलगांशी स्नेहपूर्ण संबंध ठेवण्याबरोबरच त्यांची आर्थिक मदत करण्याच्या स्वरुपात भलाई करण्याचा स्पष्टपणे आदेश देण्यात आला आहे. कुरआनात ईश्वराचा आदेश आहे,

‘‘लोक(प्रेषित मुहम्मद(स.)) यांना विचारतात की, आम्ही काय खर्च करावा? तर(हे प्रेषित!) तुम्ही सांगा की, जे काही तुम्ही खर्च कराल, तो आपल्या माता-पित्यांवर, नातेवाईकांवर, अनाथ आणि गोरगरिबांवर आणि वाटसरूंवर(प्रवासात अडचणीत सापडलेल्यांवर) खर्च करा आणि जे काही भले तुम्ही कराल ते ईश्वरास माहीत असेल.‘‘(संदर्भ : सूरह-ए-बकरा - २१५)

प्रेषित मुहम्मद(स.) यांनी म्हटले आहे, ‘‘ज्याने तुमच्याशी स्नेहपूर्ण संबंध जोडले, केवळ त्यांच्याशीच संबंध जोडून चालणार नाही, तर ज्याने तुमच्याशी संबंध तोडले, त्यांच्याशी तुम्ही स्नेहपूर्ण संबंध जोडावे.”(संदर्भ : प्रेषितवचन संग्रह - बुखारी)

संबंधित लेख

  • आर्थिक समस्येचे मूळ रूप

    आपण जरी पारिभाषिक आणि शास्त्रीय जटिलतांशी वेगळे होऊन एका सरळ-सरळ पद्धतीने पाहीले तर मानवाची आर्थिक समस्या आम्हाला ही दृष्टीस येते की, सभ्यतेच्या विकासाचा वेग कायम ठेवत कशा प्रकारे सर्वच लोकांपर्यंत जीवनाच्या आवश्यक वस्तु पोहचविण्याचा प्रबंध व्हावा आणि कशा प्रकारे समाजात प्रत्येक व्यक्तीला आपले सामर्थ्य आणि योग्यते अनुसार प्रगति करणे, आपल्या व्यक्तित्वाला विकसित करणे आणि आपल्या पुर्णतेला प्राप्त होण्यापर्यंतचा कालावधी(अवकाश) उपलब्ध रहावा?
  • सार्वजनिक कल्याण आणि इस्लामी कायदा

    या गोष्टीशी समस्त इस्लामी विद्वान आणि मोठमोठे टोकाचे विचारवंत पूर्णपणे सहमत आहेत की, इस्लामी कायद्याच्या म्हणजेच शरियतच्या समस्त नियम आणि कायद्यात मानवकल्याण आणि हित दडलेले आहे. आपण जर थोडा विचार केला तर हे स्पष्ट आणि सिद्ध होईल की, शरियत अर्थात इस्लामी कायद्याने ज्या ज्या गोष्टींचे आदेश दिले आहेत, त्या-त्या गोष्टींमध्ये मानवासाठी लाभ असून ज्या-ज्या कर्मांपासून रोखले गेले आहे,
Copyright © 2015 Islamdarshan. All Rights Reserved. [Best viewed in IE 10+, Firefox 20+, Chrome , Safari5+, Opera12+ ]