Islam Darshan

अपयशी पती-पत्नी

Published : Thursday, Feb 18, 2016

क्षणभर आपण अशा पती-पत्नीसंबंधी थोडासा विचार करु जे एकामेकांवर जुलूम, अन्याय व अतिरेक करीत असतात. पुरुष हा कुटुंबाची देखभाल करणारा व कुटुंबाच्या सर्व गरजा भागविण्यास जबाबदार असतो, म्हणून त्याला असा अधिकार दिला गेला आहे की बंडखोर व वरचढ पत्नीला वठणीवर आणण्यासाठी प्रसंगोपात त्याने धाकदपटशाचा अवलंब करावा.

ही गोष्ट खालील आयतीवरुन स्पष्ट होते,

‘ज्या स्त्रिया घमेंडखोर व चिडक्या स्वभावाच्या असतील, त्यांना तोंडी उपदेश करा, त्यांना शयनगृहात एकट्या ठेवा, त्यांना मारहाण करा पण जर त्यांनी तुमचे आज्ञापालन करण्याचे सुरु केले तर त्यांच्या विरुद्ध (जुलूम व अत्याचार करण्यासाठी) निर्मित्त शोधू नका.’ (कुरआन ४:३४)

पत्नीची सुधारणा करण्याची पद्धत

या आयतीमध्ये वरचढ पत्नीच्या वर्तणुकीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी कृती करण्याचा एक ठराविक क्रम दिलेला आहे. शारीरिक शिक्षेचा क्रम यात सगळ्यात शेवटी आहे. काही पुरुष आपल्या या अधिकाराचा गैर वापर करतात. ही गोष्ट आम्ही जाणतो, पण ही अवस्था केवळ या अधिकारापुरती मर्यांदित नसून इतर आधिकारांच्या बाबतीतही ती निर्माण होऊ शकते. माणसामध्ये आध्यात्मिक तसेच नैतिक उंची निर्माण करणे व वाढविणे हाच त्यावर उपाय आहे. म्हणून वरील आयतीत जो कायदा केला गेला आहे, त्याचा हेतू कौटुंबिक जीवनाला सुदृढ करुन त्याचे रक्षण करण्याचा आहे. कारण ज्या कायद्याच्यापाठी मागे अमंलबजावणी करु शकणारी व त्याचा भंग करणाऱ्यास शिक्षा देऊ शकणारी शक्ती असते; असाच कोणताही कायदा हितकर व परिणामकारक होऊ शकतो. त्याच्या पाठीमागे अशी अंमलबजावणी करु शकणारी शक्ती नसेल तर त्याचे मूल्य रिकाम्या रक्तरंजित शब्दाहून काही अधिक नसते. असा कायदा जगात कसलाही परिणाम अगर चमत्कार करुन दाखवू शकत नाही.

या आदेशातील हितकर सल्ला

विवाहाचा उद्देश स्त्री व पुरुष या दोहोंचे हित व कल्याण करण्याचा असतो. त्याचा उद्देश असा आहे की घरात प्रेम व शांतता नांदावी, जेणेकरुन पती-पत्नीला कायद्याचा आधार घेतल्याशिवाय जास्तीतजास्त आध्यात्मिक व भौतिक लाभ व सुख मिळणे शक्य व्हावे. परंतु पती-पत्नीत मतभेद व भांडणे असतील तर त्याचा दुष्परिणाम केवळ त्यांच्या पुरताच मर्यादित राहत नसून, त्याची झळ त्यांच्या संततीला, अर्थांत भावी पिढीलाही लागल्याशिवाय राहू शकत नाही.

संबंधित लेख

  • व्याजमुक्त बँकिग व्यवस्था शक्य आहे काय?

    या आधुनिक काळात व्याजमुक्त बँकिग व्यवस्था स्थापन होऊ शकते काय? या प्रश्नाचे होकारार्थी उत्तर केवळ मुस्लिमच नव्हे तर बरेच पाश्चात्य तज्ञसुद्धा देतात. काहीजण या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थीसुद्धा देतात. या नकारार्थी उत्तराच्या पुराव्यादाखल ते म्हणतात की, व्याजदर ही एक किमत असून इतर संपूर्ण वस्तुंच्या किमतीप्रमाणे अर्थव्यवस्थेत संपत्ती-साधनांच्या मागणी व रसदींदरम्यान संतुलन प्रस्थापित ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावते. व्याज संपविल्यास संपत्तीसाधने मिळविणे आणि वापरणे शक्य होणार नाही. म्हणून त्यांना वाटते की, व्याज व्यवहारात बरेच दुर्गुण असूनसुद्धा ते आपण सहन करावयास हवे.
  • इस्लामचे ऐहिक लाभ

    फक्त मुस्लिम तोच आहे जो पारलौकिक जीवाकडे टक लावून असतो आणि भौतिक जीवनाला पारलौकिक जीवनावर कधीच प्राधान्य देत नाही. तर प्रश्न उभा राहतो की पूर्णतः धर्माच्या अधीन राहून जीवन जगण्यासाठी कोणत्या प्रकारचे जीवन त्याने जगावे? काय जगाचा त्याने त्याग करावा? वैयक्तिकरित्या तो समृध्दी प्राप्त करू शकतो आणि आदरसन्मान आणि सत्ता एक समुदाय म्हणून मिळवू शकतो काय? हा एक सर्वसाधारण प्रश्न आहे आणि फक्त इस्लामच्यासाठीच निर्माण होत नाही.
Copyright © 2015 Islamdarshan. All Rights Reserved. [Best viewed in IE 10+, Firefox 20+, Chrome , Safari5+, Opera12+ ]