Islam Darshan

अपयशी पती-पत्नी

Published : Thursday, Feb 18, 2016

क्षणभर आपण अशा पती-पत्नीसंबंधी थोडासा विचार करु जे एकामेकांवर जुलूम, अन्याय व अतिरेक करीत असतात. पुरुष हा कुटुंबाची देखभाल करणारा व कुटुंबाच्या सर्व गरजा भागविण्यास जबाबदार असतो, म्हणून त्याला असा अधिकार दिला गेला आहे की बंडखोर व वरचढ पत्नीला वठणीवर आणण्यासाठी प्रसंगोपात त्याने धाकदपटशाचा अवलंब करावा.

ही गोष्ट खालील आयतीवरुन स्पष्ट होते,

‘ज्या स्त्रिया घमेंडखोर व चिडक्या स्वभावाच्या असतील, त्यांना तोंडी उपदेश करा, त्यांना शयनगृहात एकट्या ठेवा, त्यांना मारहाण करा पण जर त्यांनी तुमचे आज्ञापालन करण्याचे सुरु केले तर त्यांच्या विरुद्ध (जुलूम व अत्याचार करण्यासाठी) निर्मित्त शोधू नका.’ (कुरआन ४:३४)

पत्नीची सुधारणा करण्याची पद्धत

या आयतीमध्ये वरचढ पत्नीच्या वर्तणुकीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी कृती करण्याचा एक ठराविक क्रम दिलेला आहे. शारीरिक शिक्षेचा क्रम यात सगळ्यात शेवटी आहे. काही पुरुष आपल्या या अधिकाराचा गैर वापर करतात. ही गोष्ट आम्ही जाणतो, पण ही अवस्था केवळ या अधिकारापुरती मर्यांदित नसून इतर आधिकारांच्या बाबतीतही ती निर्माण होऊ शकते. माणसामध्ये आध्यात्मिक तसेच नैतिक उंची निर्माण करणे व वाढविणे हाच त्यावर उपाय आहे. म्हणून वरील आयतीत जो कायदा केला गेला आहे, त्याचा हेतू कौटुंबिक जीवनाला सुदृढ करुन त्याचे रक्षण करण्याचा आहे. कारण ज्या कायद्याच्यापाठी मागे अमंलबजावणी करु शकणारी व त्याचा भंग करणाऱ्यास शिक्षा देऊ शकणारी शक्ती असते; असाच कोणताही कायदा हितकर व परिणामकारक होऊ शकतो. त्याच्या पाठीमागे अशी अंमलबजावणी करु शकणारी शक्ती नसेल तर त्याचे मूल्य रिकाम्या रक्तरंजित शब्दाहून काही अधिक नसते. असा कायदा जगात कसलाही परिणाम अगर चमत्कार करुन दाखवू शकत नाही.

या आदेशातील हितकर सल्ला

विवाहाचा उद्देश स्त्री व पुरुष या दोहोंचे हित व कल्याण करण्याचा असतो. त्याचा उद्देश असा आहे की घरात प्रेम व शांतता नांदावी, जेणेकरुन पती-पत्नीला कायद्याचा आधार घेतल्याशिवाय जास्तीतजास्त आध्यात्मिक व भौतिक लाभ व सुख मिळणे शक्य व्हावे. परंतु पती-पत्नीत मतभेद व भांडणे असतील तर त्याचा दुष्परिणाम केवळ त्यांच्या पुरताच मर्यादित राहत नसून, त्याची झळ त्यांच्या संततीला, अर्थांत भावी पिढीलाही लागल्याशिवाय राहू शकत नाही.

संबंधित लेख

  • राजकीय अपराधापासून बचावाचा इस्लामी उपाय

    शासन, सत्ता आणि अधिकार हाती आले की राजकारण्यांना अपराध आणि गुन्हेगारीचे रान मोकळे झाले समजा. कारण त्यांच्या हाती सत्ता असते. शिवाय त्यांच्यापैकी बरेचजण गुन्हेगार आणि गुन्हेगारी जगताशी संबंधित असतात. त्याचप्रमाणे शिक्षण नसताना आणि कोणतीही योग्यता व पात्रता नसताना भविष्य बनविण्याचा सर्वांत सोपा आणि सरळ उपाय म्हणजे राजकारणच. गुंडगिरी, दादागिरी करणारे, समाजासाठी उपद्रवी ठरलेले आणि जनतेचे आर्थिक, मानसिक आणि लैंगिक शोषण केलेले लोक, त्याचप्रमाणे इतर क्षेत्रात शिक्षण नसल्याने काहीही करता येत नसलेले लोकच राज्याची खुर्ची बळकावलेले असल्याचे सध्या पाहायला मिळते. चौथी-पाचवी पास-नापास असलेले लोक थेट मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्री होत असल्याचा किळसवाणा इतिहासही या गोष्टीची साक्ष देतो. यामुळे याचे दुष्परिणाम संपूर्ण मानवजातीलाच भोगावे लागत आहेत.
  • इस्लाम व दहशतवाद

    आपला स्वार्थी हेतू साध्य करण्यासाठी दहशतवादाचा वापर करण्याची पद्धत जुनी आहे. कधी कधी व्यक्तीकडून ते काम झालेले आहे, कधी लोकांच्या समूहाकडून ते झाले आहे, तर कधी कधी सत्ताधीशांकडून व सरकारांकडूनही ते झाले आहे. आधुनिक युगाचा इतिहास हे स्पष्टपणे दर्शवितो की दहशतवादाचा आरंभ युरोपातून झालेला आहे आणि तेथेच त्याला राजकारणाचे साधनही बनविण्यात आले आहे.
Copyright © 2015 Islamdarshan. All Rights Reserved. [Best viewed in IE 10+, Firefox 20+, Chrome , Safari5+, Opera12+ ]