Islam Darshan

इस्लाम व सामाजिक बिघाड

Published : Sunday, Feb 14, 2016

जुगार, मदिरापान व स्त्री पुरुषाने अनिर्बंध एकमेकांत मिसळणे, यासारख्या कथित प्रगतिवाद्यांच्या निरर्थक संकटापासून बाजूला होऊन इस्लाम या सर्व गोष्टींवर प्रतिबंध लावतो.

मदिरापानाची गोष्ट ही वास्तविकपणे कोणत्या ना कोणत्या वैयक्तिक अगर सामाजिक बिघाडाचेच लक्षण आहे. मदिरा व इतर नशेच्या वस्तूंची गरज केवळ बिघडलेल्या समाजालाच भासत असते. ही गरज काही निरनिराळ्या वर्गांत इतकी निकडीची असते की ते भोगविलासात पूर्णपणे डुंबून त्यांच्यातील सर्व मानवी संवेदना मरुन जातात. त्याच वेळी दुसरीकडे संपूर्ण देश निराधारपणाच्या, हलाखीच्या व अभावाच्या गर्तेत पडलेला असतो. म्हणून हा अभावग्रस्तांचा समूह वास्तवापासून पलायनाच्या वाटा शोधून आपले वेगळे जग बसवून टाकतो. जे दडपशाहीच्या व क्रूरपणाच्या जात्यात भरडलेले असतात तेथे मानवाच्या विचारावर बंधने घालून त्यांच्या भरारीला मर्यादा घातल्या जातात. जेथे लोक आपल्या पोटापाण्याच्या विवंचनेत इतके व्यग्र व हरवलेले असतात की त्यांना इतर कसलीही शुद्ध उरत नाही. अशाच समाजात या नशेच्या वस्तूंचा रिवाज सर्वसामान्यपणाने आढळतो. त्याचे हेच कारण आहे, त्याचप्रमाणे ज्या लोकांच्या कानावर सतत नवनव्या यंत्राचे कर्णकर्कश व नकोसे वाटणारे आवाज आढळत असतात, अशा लोकांच्या समाजातही हा दोष सर्वसामान्यपणे आढळून येतो.

हे सर्व सामाजिक रोग मदिरेला सनदशीर ठरविण्यासाठी कोणत्याही तऱ्हेने इष्ट अगर योग्य होऊ शकत नाहीत. मदिरापान हे सामाजिक रोगाचे लक्षण असल्यामुळे, मदिरेचा निषेध करण्यासाठी अगदी तशाच स्वाभाविक कार्यप्रणालीचा अवलंब केला आहे. त्याने सर्वप्रथम निषेधाला जबाबदार असणाऱ्या बिघाडांना, दोषांना व त्यांना उगम देणाऱ्या सर्व झऱ्यांना नष्ट करुन टाकले आणि त्या दिशेने समाधान झाले तेव्हा मदिरा अवैध व वर्ज्य असल्याचे घोषित करुन टाकले. इस्लामवर टीकास्त्र सोडण्याऐवजी, वर्तमान संस्कृतीच्या ध्वजवाहकांनी जर आपल्या सामाजिक, राजकीय, मानसिक व स्वाभाविक परिस्थितिमध्ये बदल घडवून आणून अशा रीतीने मानवतेच्या आध्यात्मिक रोगावरील उपायांची पद्धत शिकण्यावर आपले लक्ष केंद्रित केले तर ते त्यांना अधिक उपयुक्त होऊ शकेल अशारीतिने ते इस्लामपासून बरेच काही शिकू शकतील.

जुगाराच्या संदर्भात आम्ही सविस्तर चर्चां करु इच्छित नाही, कारण जे मूर्ख असतात, त्यांनाच जुगाराची आवड असते.

संबंधित लेख

  • इस्लाम कोणता समाज निर्माण करतो?

    इस्लाम आदर्श समाजाची निर्मिती करतो. तिथे शांति व स्वास्थ्य असते. तेथे उच्च-नीच, स्पृश्य-अस्पृश्यता जात-पात किवा श्रीमंत-गरिबात कसलाही भेदभाव अगर पक्षपात केला जात नाही. तेथे माणूस दुसर्या माणसांचा दास नसतो. प्रत्येकाला खरेखुरे स्वातंत्र्य प्राप्त असते. प्रत्येक माणूस ताठ मानेने व अभिमानाने चालू शकतो. कोणीही भुकेलेला, उघडा-नागडा अथवा निराधार नसतो. लोक एकमेकांना आश्रय देणारे असावेत. प्रत्येकाला न्याय मिळावा. महिलांना आदर-प्रतिष्ठा मिळते. त्यांच्या हक्कांचे रक्षण व्हावे आणि त्यांना पुरुषांच्या कामवासनेला बळी पडावे लागू नये. अवैध कृत्ये करणार्यांना दहा वेळा विचार करावा लागतो. तेथे नीतीमूल्यांचा आदर केला जातो. तेथे तरुणाचे चारित्र्य विश्वास ठेवण्यासारखे असते आणि ते विधायक कार्यात गढलेले असतात. तेथे भलेपणाच्या कामात चढाओढ केली जाते आणि माणसे स्वच्छतेच्या आणि परिपूर्णतेच्या दिशेने पुढे जात असतात.
  • स्त्री गुलामगिरी विरुद्ध इस्लामचा आवाज

    इस्लामच्या पूर्वी स्त्रीचा इतिहास अत्याचारपीडिताचा व गुलामगिरीचा होता. तिला कमी दर्जाची व नीच मानण्यात येई. तिला सर्व उपद्रवाचे व अमंगलाचे मूळ संबोधण्यात येई. साप आणि विचवापासून जसा स्वतःचा बचाव केला जातो तसा बचाव तिच्यापासून केला जावा असा सल्ला दिला जाई. पशूप्रमाणे तिची बाजारात खरेदी व विक्री केली जाई. तिचे कोणतेही कायमस्वरूपी स्थान नव्हते व ती पुरुषाच्या अधीन होती. तिला कोणताही अधिकार नव्हता
Copyright © 2015 Islamdarshan. All Rights Reserved. [Best viewed in IE 10+, Firefox 20+, Chrome , Safari5+, Opera12+ ]